top of page
Image by Raimond Klavins

İstanbul Boğazı

Sempozyum Kapsamı

1. Mikroyapı dönüşümleri
2. Mekanik, fiziksel ve tribolojik özellikler
3. Gelişmiş ısıl işlem üretim süreçleri
4. Vakum ısıl işlem
5. Kriyojenik işlem ve temperleme işlemi
6. Beynitleme
7. İndüksiyon ve düşük enerji manyetik ısıtma
8. Takım ve kalıpların ısıl işlem ve yüzey mühendisliği
9. Isıl işlem ekipmanları
10. Nanoteknoloji uygulamaları
11. Matematiksel modelleme ve süreç simülasyonu
12. Yeşil enerji ve karbon ayak izi
13. Yüzey hazırlama teknikleri

bottom of page