top of page
Image by Osman Köycü

Kız Kulesi

Bilimsel Kapsam

Bu uluslararası sempozyumun kapsamı, geniş kapsamlı olarak, gelişmiş ısıl işlem teknolojileri alanlarında yeni zorlukların, yeni ilerlemenin ve ortaya çıkan fikirlerin tartışıldığı bir alan olacaktır. Aynı zamanda, mevcut durum ve perspektifleri, ısıl işlem teori ve pratiğinde incelemek için bir fırsat sunmalıdır. Sempozyumda ısıl işlem ile ilgili çeşitli Ar-Ge çalışmaları ele alınacaktır.

 

Bildiri Konu Başlıkları:

Ana Konular

1. Mikroyapı dönüşümleri
2. Mekanik, fiziksel ve tribolojik özellikler
3. Gelişmiş ısıl işlem üretim süreçleri
4. Vakum ısıl işlem
5. Kriyojenik işlem ve temperleme işlemi
6. Beynitleme
7. İndüksiyon ve düşük enerji manyetik ısıtma
8. Takım ve kalıpların ısıl işlem ve yüzey mühendisliği
9. Isıl işlem ekipmanları
10. Nanoteknoloji uygulamaları
11. Matematiksel modelleme ve süreç simülasyonu
12. Yeşil enerji ve karbon ayak izi
13. Yüzey hazırlama teknikleri

bottom of page