top of page
mikrofon

Davetli Konuşmacılar

Yasemin ÖZKAN

Yasemin ÖZKAN

Tusaş Motor Sanayii

Yasemin Özkan, “Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisi”’dir. Mühendislik eğitimi sırasında yandal olarak İşletme Bölümü’nde “Yönetim & Organizasyon” programını tamamlamıştır. 2004’ten bu yana TEI –Tusaş Motor Sanayii’nde görev yapmakta olup, halihazırda NDT & Özel Proses Kalite Müdürlüğü bünyesinde Kıdemli Takım Lideri olarak faaliyet göstermektedir. Yaklaşık 6 yıldır, Nadcap Isıl İşlem Tedarikçi komitesinde oy hakkına sahip bir üyedir ve yine 6 yıldır Tübitak Ulusal Metroloji Enstitüsü Danışma Kurulu Üyesi’dir. TMMOB MMO tarafından düzenlenen VI. ve VIII. Ulusal Ölçümbilim Kongrelerinde yayınlanmış 2 adet makalesi bulunmaktadır. 2017 ve 2022 yıllarında Nadcap’e bağlı bir eğitim merkezi olan PRI’dan “Pyrometry’e Giriş” ve “İleri Pyrometry” eğitimleri almıştır. 


HAVACILIK SEKTÖRÜNDEKİ PYROMETRİK GEREKLİLİKLER 


Havacılık sektörü bir çok sektöre kıyasla daha fazla yapısal ve teknik gereklilik içeren bir sektördür. Isıl işlem prosesi de buna paralel olarak kullanılan sensorler, göstergeler, kaydediciler ve uygulanacak testlere ilişkin pek çok kriter içermektedir. Bu çalışmanın amacı, ilgili teknik kriterlere ilişkin genel gereklilikleri tanımlamak ve uygulanan test metotlarını açıklamaktır. Havacılık sektöründeki ana motor üreticilerinin isterleri kendi içinde ufak tefek farklılıklar içermekle birlikte; pyrometrik gereklilikler olarak genelde SAE AMS2750 standardına referans verilmektedir. Bu çalışmada, AMS2750’den gelen genel gerekliliklere ilişkin bilgiler verilecektir.

Yasemin ÖZKAN is an Electrical & Electronics Engineer with MS.degree. She completed her double major at Business Administration during her engineering education.  She has been working in TEI – Tusas Engine Industries Inc. since 2004 and acting as a Senior Team Leader in NDT & Special Process Quality Department. She has been a voting member of the Nadcap Heat Treatment Supplier Committee for approximately 6 years, and  has been a Member of the Advisory Board of Tübitak National Metrology Institute for 6 years. She has two articles published in 6th  and 8th National Metrology Congress organized by TMMOB MMO. She has taken “Introduction to Pyrometry” and “Advanced Pyrometry” training from PRI, a training center affiliated with Nadcap, in 2017 and 2022.


PYROMETRIC REQUIREMENTS IN AVIATION INDUSTRY


The aviation industry has more structural and technical requirements compared to other industries. In parallel, the heat treatment  process includes many criteria regarding the sensors, indicators, recorders and test applications. The aim of this study is to define the general requirements for the relevant technical criteria and explain the applied test methods.  Although the requirements of the Prime Engine Manufacturers in aviation industry differ somehow, they mainly give reference to SAE AMS2750 for Pyrometry requirements. In this study, the general requirements in AMS2750 will be explained.

bottom of page